เลือกหน้า

อัตราค่าโดยสาร

ทรานเฟอร์รถตู้ (Van) สนามบิน > โรงแรมในโซนต่าง ๆ ลูกค้า 1-10 คน

อัตราค่าบริการรับ – ส่ง รถตู้ (VAN)

จุดหมาย

สนามบินภูเก็ต

ราคา

หน่วย

ป่าตอง 900 บาท
กมลา 800 บาท
กะรน 1000 บาท
กะตะ 1000 บาท
ในหาน 1200 บาท
ไสยวน 1100 บาท
ราไว 1100 บาท
อ่าวฉลอง 1000 บาท
เมืองภูเก็ต 800 บาท
เกาะสิเหร่ 900 บาท
สุรินทร์ 800 บาท
บางเทา 700 บาท
ลากูน่า 700 บาท
อนุสาวรีย์ 700 บาท
อ่าวปอ 700 บาท
บางโรง 700 บาท
ในทอน 700 บาท
รายัน 700 บาท
ในยาง 300 บาท
ไม้ขาว 600 บาท
พังงา 1700 บาท
เขาหลัก 2200 บาท
กระบี่ 2700 บาท
ท่าเรือรัษฎา 800 บาท
นอกจากเส้นทางจากสนามบินภูเก็ต เราคิดตามระยะทางในราคาเป็นกันเอง ไม่แพงครับผม