เลือกหน้า

อัตราค่าโดยสาร

ทรานเฟอร์รถ SUV 7 ที่นั่ง สนามบิน > โรงแรมในโซนต่าง ๆ ลูกค้า 1-5 คน

อัตราค่าบริการรับ – ส่ง รถ SUV 7 ที่นั่ง

จุดหมาย

สนามบินภูเก็ต

 

ราคา

หน่วย

ป่าตอง 800 บาท
กมลา 700 บาท
กะรน 900 บาท
กะตะ 900 บาท
ในหาน 1100 บาท
ไสยวน 1000 บาท
ราไว 1000 บาท
อ่าวฉลอง 900 บาท
เมืองภูเก็ต 700 บาท
เกาะสิเหร่ 800 บาท
สุรินทร์ 700 บาท
บางเทา 600 บาท
ลากูน่า 600 บาท
อนุสาวรีย์ 600 บาท
อ่าวปอ 600 บาท
บางโรง 600 บาท
ในทอน 600 บาท
รายัน 600 บาท
ในยาง 300 บาท
ไม้ขาว 500 บาท
พังงา 1600 บาท
เขาหลัก 2100 บาท
กระบี่ 2500 บาท
ท่าเรือรัษฎา 700 บาท
นอกจากเส้นทางจากสนามบินภูเก็ต เราคิดตามระยะทางในราคาเป็นกันเอง ไม่แพงครับผม