เลือกหน้า

อัตราค่าโดยสาร

ทรานเฟอร์รถเก๋ง (SEDAN) สนามบิน > โรงแรมในโซนต่าง ๆ ลูกค้า 1-3 ท่าน

อัตราค่าบริการรับ – ส่ง รถเก๋ง (SEDAN)

จุดหมาย

สนามบินภูเก็ต

 

ราคา

หน่วย

ป่าตอง 700 บาท
กมลา 600 บาท
กะรน 800 บาท
กะตะ 900 บาท
ในหาน 1000 บาท
ไสยวน 900 บาท
ราไว 900 บาท
อ่าวฉลอง 800 บาท
เมืองภูเก็ต 600 บาท
เกาะสิเหร่ 700 บาท
สุรินทร์ 700 บาท
บางเทา 500 บาท
ลากูน่า 500 บาท
อนุสาวรีย์ 500 บาท
อ่าวปอ 500 บาท
บางโรง 500 บาท
ในทอน 500 บาท
รายัน 500 บาท
ในยาง 250 บาท
ไม้ขาว 400 บาท
พังงา 1500 บาท
เขาหลัก 2000 บาท
กระบี่ 2200 บาท
ท่าเรือรัษฎา 600 บาท
นอกจากเส้นทางจากสนามบินภูเก็ต เราคิดตามระยะทางในราคาเป็นกันเอง ไม่แพงครับผม